درباره ما

شرکت آبادگران سرزمین هوداک فعالیت خود را درسال 1393 در زمینه طراحی شهری/ معماری/ مطالعات/ سرمایه گذاری و ساخت و اجرا آغاز نموده است این مجموعه با تکیه بر پشتوانه فنی / سرمایه انسانی متخصص، کارآمد، خلاق واخلاق مدار با دقت به مقتضیات ویژه پروژه با توجه به فرهنگ معماری رشد سازی و اقلیم محلی و مسائل محیط زیستی و با اولویت مردم مداری مشغول به ارائه خدمات می باشد .

  • بوستان-گردشگری-جوان
1 / 1
parallax background